Logo Gminy Wąsewo
Powróć do: Dla Mieszkańców

CZYSTE POWIETRZE

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe__CMYK-1 

 

czyste_powietrze 

W dniu 11.07.2019r. Gmina Wąsewo wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisała porozumienie dotyczące wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Wąsewo

Program Czyste Powietrze oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane. Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, takie jak:

- pompa ciepła,

- piec na pellet,

- kocioł gazowy wraz z przyłączem,

- piec zagazowujący drewno.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z WFOŚiGW przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na  podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód  nie przekracza 135 tys. zł.

Poziomy dofinansowań wynoszą:

Do 30% dofinasowania – gdy dochód właściciela domu nie przekracza 135 tys. zł rocznie.

Do 60% dofinansowania – gdy miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1894 zł. w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 2651zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych

Do 90% dofinansowania - gdy miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1090 zł. w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w Gminnym Punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu Czyste Powietrze, który znajduje się w budynku Urzędu Gminy Wąsewo. W punkcie pracownik pomoże Państwu w wypełnieniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania.

Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny  programu Czyste Powietrze jest czynny  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 tel. 29 645 80 00

Zapraszamy! 

Informacje potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie:

1.      Pesel 

2.      Adres e-mail

3.      Numer księgi wieczystej lub w przypadku jej braku ksero dokumentu potwierdzającego prawo własności

4.      Numer działki, na której znajduje się dom

5.      Rok wystąpienia o zgodę na budowę

6.      Powierzchnia całkowita budynku

7.      Dochód wnioskodawcy:

a.       w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania (do 30%) należy podać kwotę dochodu zawartą w picie

b.      w przypadku poziomów podwyższonego oraz najwyższego (do 60%, do 90%) należy wystąpić do GOPS-u w Wąsewie o wydanie zaświadczenia o dochodach 

10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007