Logo Gminy Wąsewo

XLVII Sesja Rady Gminy Wąsewo - 15.11.2023

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo (Dz. U. Woj. Maz. 2020 poz. 5506) zwołuję XLVII Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się w  dniu 15 listopada 2023r.(środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.      Przyjęcie protokołu Nr XLVI.2023 z poprzednich sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)     przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024,

2)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od podatku,

3)     obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

4)     wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2023-2037,

5)     wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2023r. 

7.   Wolne wnioski i informacje. 

8.   Zamknięcie obrad. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności