Logo Gminy Wąsewo

XLVI Sesja Rady Gminy Wąsewo - zaproszenie

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo (Dz. U. Woj. Maz. 2020 poz. 5506) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się w  dniu 25 października 2023r.(środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.      Przyjęcie protokołu Nr XLV.2023 z poprzednich sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)     wyboru ławnika na kadencje w latach 2024-2027,

2)     uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,

3)     wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2023-2037,

4)      wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wąsewo na rok 2023r. 

7.   Informacja z realizacji zadań oświatowych.

8.   Analiza oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy, Pracowników i Kierowników Jednostek Gminy Wąsewo.

9.   Wolne wnioski i informacje. 

10.        Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Tadeusz Bąk

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności