Logo Gminy Wąsewo

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

Ocena 0/5

       

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90b, art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oraz art. 104 §1 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm. ) w związku  z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego   z dnia 12 września 2012r. poz. 6312) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024              

    Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętnośći wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej  nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł netto.    

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć  w terminie od 1 do  15 września 2023 roku  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsewie.           

 

Do pobrania:       

Wniosek_o_stypendium_szkolne_2023-_2024 

 

 

 

                           

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności