Logo Gminy Wąsewo

RUSZYŁY KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2024 R.

Ocena 0/5

W związku z rozpoczęciem prac nad „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, Wójt Gminy Wąsewo zaprasza wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do włączenia się w tworzenie ww. dokumentu i tym samym do składania swoich uwag oraz opinii na temat kształtu przyszłorocznego Programu.

W ramach konsultacji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem programu, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest:

· na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo: www.wasewo.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”,

·  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe” –„Informacje”,

· na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo,

· u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo, pok. 8.

Jednocześnie informuję, że w ramach procesu konsultacji społecznych zaplanowane jest: 
- spotkanie konsultacyjne w dniu 25.10.2023 r. o godz. 14.00 na sali konferencyjnej UG Wąsewo,
- spotkanie  Zespołu ds. współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 25.10.2023 r. o godz. 15.30  w sali konferencyjnej UG Wąsewo. 

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 11 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r. na załączonym Formularzu w sekretariacie tut. Urzędu lub e-mailem na adres: wasewo@pro.onet.pl lub marta.wojcik@wasewo.pl

Treść projektu programu stanowi załącznik.

- „Roczny program współpracy (…)”

- Formularz konsultacji projektu

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności