Logo Gminy Wąsewo

Przypominamy o wnioskach na realizację inicjatyw lokalnych w 2024 roku

Ocena 0/5

W naszej gminie z powodzeniem realizowane są zadania zgłoszone w ramach programu ,,Inicjatywa lokalna”. Program został stworzony z myślą o mieszkańcach, którzy chcą coś zrobić w swoim otoczeniu, miejscu zamieszkania, mają pomysł i są gotowi zaangażować się w jego realizację. Na przestrzeni lat 2015-2023 zrealizowanych zostało blisko 96 projektów. 

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo do zgłaszania zadań publicznych na rok 2024 w trybie inicjatywy lokalnej w terminie do 31 października 2023 roku.

Inicjatywa lokalna daje szansę na aktywizację społeczności oraz na formalne pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych, i to niekoniecznie za dodatkowe środki. Daje też podstawę prawną do realizacji działań, które często i tak są już realizowane przez samorząd z mieszkańcami.

To, kto może korzystać z inicjatywy lokalnej, w jakim celu oraz jakie są kolejne kroki związane z realizacją inicjatywy i jakie muszą być spełnione wymogi formalne określa Rozdział 2a ustawy o pożytku.

Inicjatywa lokalna jest dla mieszkańców

Inicjatywa lokalna skierowana jest do mieszkańców społeczności lokalnych. Mieszkańcy rozumiani są tutaj jako osoby zamieszkujące dane miejsce i wiążące z nim swoje „centrum interesów życiowych”. Ze względu na idee inicjatywy lokalnej jako oddolnej aktywności mieszkańców to właśnie ten fakt traktowania miejsca jest kluczowy, a nie formalne zameldowanie.

Mieszkańcy przy zgłaszaniu inicjatywy mogą działać samodzielnie lub skorzystać z pomocy organizacji pozarządowej. Organizacja pełni tylko rolę pełnomocnika mieszkańców. To sami mieszkańcy muszą się zorganizować, a organizacja może ich reprezentować. Jest to idealne narzędzie do działań lokalnych stowarzyszeń, jak również grup nieformalnych, w tym np. kół gospodyń wiejskich.

Rada Gminy Wąsewo podjęła Uchwałę Nr VI.47.2015  z dnia 29 czerwca 2015 r. oraz Uchwałę Nr VII.56.2015 29 września 2015 r. zmieniającą  w sprawie trybu i szczegółowych  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach  inicjatywy lokalnej mieszkańców  na terenie Gminy Wąsewo – dostępne w załączniku poniżej.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć 

mieszkańcy bezpośrednio (minimum grupa pięciu osób) lub
mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art 3a wspomnianej ustawy).

Załączniki 

- wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- lista mieszkańców w imieniu, których składany jest wniosek,

- upoważnienie do reprezentowania Inicjatora,

- klauzula informacyjna ogólna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Wąsewo

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności