Logo Gminy Wąsewo

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (IV)

Ocena 0/5
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

realizując projekt

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (IV)

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I – osoby młode na runku pracy

Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPRASZA do składania wniosków:

-      o organizację stażu (wnioskuje pracodawca),

-      o skierowanie na szkolenie indywidualne (wnioskuje osoba bezrobotna),

-      o przyznanie bonu na zasiedlenie (wnioskuje osoba bezrobotna, kwota 8 000,00 zł),

-      o udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (wnioskuje osoba bezrobotna, kwota dofinansowania – 25 000,00 zł).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat, będących tzw. młodzieżą NEET, co oznacza osobę nie pracującą, nie kształcącą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolącą się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie udziału w projekcie.

!!! UWAGA!!!

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej

http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania

 

Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązują przepisy prawne, wymogi wskazane w dostępnych na stronie internetowej PUP „Kryteriach…” dotyczących realizacji w/w form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz warunki określone w dokumentacji realizowanego projektu.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej pod numerami telefonów: centrala PUP - 029 745 33 93, 029 745 21 51, jednorazowe środki – 508 027 515, bony na zasiedlenie – 507 106 962, staże - 508 027 409, szkolenia – 510 774 740, koordynator projektu - 508 027 545.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności